Emil Dumea, pagini de istorie, cultură, spiritualitate

Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil ca drumul acela nu duce nicăieri. (J.F. Kennedy) NB: Toate textele on line au fost deja publicate, deci sunt protejate de copyright.

Curriculum vitae

 

 

 Prof. dr. univ. pr. Emil DUMEA

CURRICULUM VITAE

I. DATE PERSONALE:

 

Numele: DUMEA

Prenumele: EMIL

Părinţii: Andrei şi Maria

Data şi locul naşterii: 15 iulie 1958, loc. Adjudeni, jud. Neamţ.

Domiciliul: Str. Văscăuţeanu, 6, 700462, Iaşi, România.

E-mail: edumea58@yahoo.com

edumea@uaic.ro

Tel: +40 744 350 374

Fax: +40 232 201 114

Starea civilă: Necăsătorit, hirotonit preot romano-catolic la Iaşi, la data de 29.06.1984.

II. STUDII:

Şcoala primară: Adjudeni, clasele I-VIII: 1965-1978.

1973-1977: Studii liceale în cadrul Seminarului Diecezan din Iaşi.

1978-1984: Studiile filosofice şi teologice la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi (Seminarul diecezan). Diploma de licenţă – 1984.

1986-1990: Studii postuniversitare la Facultatea de Istorie Ecleziastică a Universităţii Pontificale “Gregoriana” din Roma. Licenţa în Istorie Ecleziastică. Înscris la Doctorat pe care l-am finalizat în 1997 cu titlul de Doctor în Istoria Ecleziastică cu teza Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea.

 

III. ACTIVITĂŢI PROFESIONALE:

1984-1985: Vicar parohial la parohia Popeşti-Leordeni, Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti.

1985-1986: Paroh la parohia Târgovişte, Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti.

1990-1991: Secretar eparhial al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti.

 

IV. ACTIVITĂŢI UNIVERSITARE, DIDACTICE SI DE CERCETARE:

Din 1991: Lector de Istorie Ecleziastică la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

Din 1997: Conferenţiar de Istorie Ecleziastică la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

1991-1994; 1995-1996: Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic, Iaşi.

Din 2003 – prezent: Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, „Universitatea Al. I. Cuza”, Iaşi.

Din 1994: Coordonator pentru Istoria Bisericii Universale.

1999-2002: Prefect de Studii al Institutului Teologic Romano-Catolic, Iaşi.

 

 

2000-2007: Rector al Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman.

2000-prezent: Conferenţiar invitat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “A.I.Cuza” Iaşi; Conferenţiar şi profesor invitat al Facultăţii de Filozofie şi al Centrului de Studii Europene, Universitatea “A.I.Cuza” Iaşi;

2002-2003: Secretar ştiinţific al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, Universitatea “A.I.Cuza”, Iaşi;

Din 2002: Conferenţiar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea “A.I.Cuza”, Iaşi;

Din 2003: Membru în Senatul Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi. Membru al Colegiului Academic al Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi.

Din 2007: Profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, „Universitatea Al. I. Cuza”, Iaşi.

Din 2009: Director al Departamentului de Cercetare-Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Iaşi.

Membru în trei proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională;

Membru în colectivul de conducere al revistelor „Dialog teologic” şi „Buletin istoric”, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza”-Iaşi, Teologie Romano-Catolică”.

Membru al Comisiei Naţionale de Istorie Bisericească comparată (catolică şi ortodoxă).

Membru în Proiectul internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of Memories”, Viena, susţinut de Conferinţa Bisericilor Europene şi de Comunitatea Bisericilor Evanghelice din Europa.

Expert evaluator în cadrul CNCSIS – Proiecte Idei.

Expert evaluator în cadrul ARACIS.

 

V. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:

Limba italiană (citit: foarte bine; scris: foarte bine; vorbit: foarte bine)

Limba franceză (citit: foarte bine; scris: bine; vorbit: foarte bine)

Limba engleză (citit: bine; scris: bine; vorbit: bine)

Limba germană (citit: foarte bine; scris: bine; vorbit: bine)

Limba latină (citit: foarte bine; scris: bine)

Limba greacă (citit: bine)

 

VI. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE:

Aptitudini şi competenţe artistice: Aptitudini şi competenţe muzicale dezvoltate în cadrul activităţii de cult.

Aptitudini şi competenţe sociale: Competenţe de comunicare interpersonală; Competenţe de formare a profesorilor de religie şi a asistenţilor sociali; Competenţe de consiliere, de negociere şi mediere, de relaţii publice, de orientare în formarea profesională şi în viaţă.

Aptitudini şi competenţe organizatorice: Coordonarea şi îndrumarea activităţilor curriculare şi extracurriculare din Facultatea de Teologie Romano-Catolică; Promovarea facultăţii în cadrul învăţămîntului universitar şi în relaţie cu instituţiile bisericeşti şi cu societatea civilă.

Aptitudini şi competenţe tehnice: Lucrez pe calculator şi sunt şofer.

Permis de conducere: Posed permis de conducere Categoria B din 1984.

Alte aptitudini şi competenţe: În perioada activităţii pastorale am reuşit să-mi dezvolt aptitudinea de a identifica şi de a îndruma tineri pe drumul descoperirii şi a angajării în urmarea vocaţiei lor la viaţa consacrată şi la preoţie.

Hobby-uri: Sport (fotbal, tenis, tursim montan), internet-ul, calătorii, muzică (pian, orgă).

VII. CĂRŢI PUBLICATE:

Scrieri şi presă catolică românească la est de Carpaţi, Iaşi 1983, 202 p.

Istoria Bisericii Catolice în Moldova, pro manuscripto, Iaşi 1985, 233 p.

Il cristianesimo nella Scythia Minor tra i sec. IV-VI, Roma 1989, 73 p.

Il cattolicesimo nella Moldavia-Romania nel XVIIIo secolo, Roma 1997, 368 p.

Teme de Istoria Bisericii, vol 1 şi 2, Iaşi 1994, 400 p.

Atlas pentru Istoria Bisericii, Iaşi 1994, 144 p.

Teme de Istoria Bisericii, vol. 1, Iaşi 1999, 391 p.

Teme de Istoria Bisericii, vol. 2, Iaşi 2000, 335 p.

Cărţi şi reviste catolice româneşti în Moldova, Iaşi 2002, 215 p.

Teme de Istoria Bisericii, Iaşi 2003, 630 p.

Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea, Iaşi 2003, 294 p.

Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iaşi 2006, 366 p + 10 fotografii. ( în anul 2006, cartea a fost premiată cu premiul I la Salonul internaţional de carte de la Iaşi).

Cultură şi religie în dialog – în curs de apariţie, 312 p.

Relaţii internaţionale – perspective creştine – în curs de apariţie, 272 p.

Biserica catolică în secolele XVI-XXI – în curs de apariţie, 312 p.

 

VIII. STUDII ŞI ARTICOLE:

Quadro socio-politico della Moldavia nel XVIIIo secolo, în „Tracce”, 1995(5), pp. 21-26.

Il consolidamento del cattolicesimo moldavo, în „Tracce”, 1995(9), pp. 47-58.

I prefetti apostolici tra 1695 e 1736, în „Tracce”, 1995 (6), pp. 9-30.

Le comunita’ cattoliche nella seconda meta’ del XVIIIo secolo, în „Tracce”, 1996(2), pp. 5-24.

La vita sociale e di fede della gente cattolica, în „Tracce”, 1996 (10), pp. 26-39.

Il cattolicesimo in Moldavia fino al XVIIIo secolo, în „Tracce”, 1997 (1), pp. 9-34.

L’attivita missionaria dei francescani minori conventuali in Moldavia dagli inizi fino alla fondazione della Provincia di S. Giuseppe (1895), în „Tracce”, 1998(10), pp. 13-78.

Il problema dei cattolici bilingui in Moldavia secondo alcuni documenti inediti, în „Tracce”, 1998 (11), pp. 25-56.

Le relazioni tra i francescani e i gesuiti nella missione moldava, în „Tracce”, 1987 (5), pp. 34-57.

Il protettorato per la minoranza’ cattolica della Moldavia (sec. XVI-XIX), în „Tracce”, 1988 (11), pp. 5-66.

I vescovi di Tomis (Constanta), nei secoli IV-VI, în „Tracce”, 1986 (12), pp. 15-45.

I martiri della Schytia Minor, în „Tracce”, 1987(6), pp. 45-66.

L’organizazzione eclesiastica nella Schythia Minor, în „Tracce”, 1987(7), pp. 21-50.

Il beato Geremia Stoica da Vallachia, în „Tracce”, 1987 (9), pp. 7-45.

Catolicii moldoveni în secolul al XVIII-lea, în „Lumina creştinului”, 7(1994).

 

 

Catolicii Moldovei între puterile protectoare şi ortodoxism (secolele XVIII-XIX), în „Lumina creştinului”, 8 (1994).

Unirea rutenilor carpatici, în „Lumina creştinului”, 10 (1994).

Reflecţii pe marginea unei cărţi , în „Lumina creştinului”, 11 (1994).

Schisma din 1054, , în „Lumina creştinului”, 2 (1995).

Institutul Teologic Romano-Catolic Iaşi. 110 ani de la înfiinţare, în „Lumina creştinului”, 11 (1996).

Centesimus annus, în: Dialog teologic, 2(1998), pp. 87-111.

Creştinism şi istorie, în: Dialog teologic, 4(1999), pp. 80-91.

Misiunea catolică din Moldova în secolul al XVIII-lea, în “Dialog teologic”, 10(2002), pp. 74-136.

Monumente paleocreştine din Dobrogea, în “Dialog teologic”, 14(2004), pp. 95-101.

Missionari italiani, promotori della lingua rumena nei secoli XVII-XVIII: l’Umenesimo tardo-rumeno, în “Convegno internazionale di Studi”, Iaşi 2004, pp. 143-150.

Personalitatea pr. Dumitru Adămuţ (1933-1982), în “Adjudeni, şase veacuri de prezenţă catolică pe valea Siretului”, Iaşi 2005, pp. 385-394.

Iezuiţii şi mişcarea literară din Moldova în secolele XVII-XVIII, în “Vatra”, 4(2006), pp. 37-40.

Ioan Paul al II-lea. Un papă la răscruce de milenii, profet în timpuri dificile, în colecţia “Universalia”, Roman 2006, pp. 77-91.

Originile creştinismului în Scythia Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2006, pp. 9-21.

Martirii din Scyhia Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2006, pp. 23-33.

Episcopia de Tomis (Constanţa), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2006, pp. 35-47.

Organizarea ecleziastică a Scythiei Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2006, pp. 49-64.

Biserica Catolică, promotoare de cultură în Moldova în sec. al XIX-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 5-20.

Cultură, cult şi interculturalitate: repere istorice şi ideologice europene contemporane, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 21-34.

Formarea religios-muzicală a dascălilor catolici din Moldova în sec. al XX-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 35-56.

Relaţiile dintre Biserică şi Stat în secolul al IV-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 57-72.

Creştinismul de stat în secolul lui Iustinian, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 73-78.

 

 

Şcolile de formare a dascălilor catolici în Dieceza de Iaşi, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 79-92.

România sub teroarea comunistă: începuturile (1944-1947), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 93-106.

Roma şi Constantinopolul în secolele VI-VIII, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 107-116.

România în noul context politic şi cultural european, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 117-128.

Ierarhia catolică din Ţara Românească în sec. al XIX-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 129-140.

Ierarhia catolică din Moldova în sec. al XVIII-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 141-162.

Formarea muzical-religioasă în şcolile Diecezei de Iaşi, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 163-176.

Dezvoltarea vieţii culturale a catolicilor din Ţara Românească în sec. al XVIII-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 177-188.

Codul lui Da Vinci, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 189-200.

Cezaropapismul secolului al V-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 201-208.

Biserica şi Statul în Occident (sec. VIII-XI), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 209-218.

Viaţa culturală a catolicilor din Moldova în secolul al XIX-lea, în „Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI)”, Universitatea Babeş-Bolyai, Institutul de Istorie Ecleziastică, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca 2009, pp. 49-64.

Biserica şi statul în România în perioada comunistă, în Dialog Teologie, nr. 24, Ed. Sapientia, Iaşi 2009.

Noua Europă şi România în contextul actual european, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2009.

Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile, în Pax et Unitas, Roman 2009.

Activităţi culturale în Biserica Catolică din Moldova. Şcolile parohiale, presa şi învăţământul universitar, în Adversus Haereses, vol. IV, Ed. Lumen, Iaşi 2010.

Alte articole sau recenzii publicate în revistele „Lumina creştinului”, „Dialog teologic”, „Actualitatea catolică”, „Buletin istoric” etc.

 

IX. ALTE ACTIVITĂŢI:

Colaborator la revista „Actualitatea Creştină” (1990-1991)

Colaborator la revista „Lumina Creştinului” (1990-prezent)

Colaborator la revista „Dialog teologic”

Colaborator la revista „Buletin istoric”

Colaborator la diferite reviste şi publicaţii de specialitate, mai ales cu caracter istoric sau general cultural.

 

X. TRADUCERI:

Riccardo Battochio, Teologia. Introducere, Iaşi 1993.

Paolo Curtaz, Catehetica, Iaşi 1993.

Josef, Weismayer, Viaţa creştină în plinătatea ei, Iaşi 1993, 290 p.

Ludwig Hertling, Istoria Bisericii, Iaşi 1998, 671 p.

 

XI. LUCRĂRI DE LICENŢĂ ÎN ISTORIE ECLEZIASTICĂ UNIVERSALĂ COORDONATE LA INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF. IOSIF” – IAŞI:

1. Formarea intelectuală în Seminarul catolic din Iaşi, Moraru Alois, Iaşi 1996.

2. Problema misionară a Bisericii Catolice în lumea contemporană, Diacu Anton, Iaşi 2001.

3. Conciliul ecumenic al II-lea din Vatican şi responsabilitatea socială a Bisericii, Bogdan Cristian, Iaşi 2001.

4. Catolicii din satul Lucăceşti, Dăscălaşi Andrei, Iaşi 2002.

5. Contribuţii la istoria şcolilor catolice din Moldova în secolul al XX-lea, Anghel Cristian, Iaşi 2002.

6. Cotnariul secolelor XVI-XVIII, punct de referinţă al catolicilor din Moldova, Dumitru Emanuel, Iaşi 2002.

XII. LUCRĂRI DE LICENŢĂ COORDONATE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ DIN CADRUL INSTITUTULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF. IOSIF”, IAŞI:

1. Martin Luther, viaţa şi opera, Faraon Felicia, Iaşi 1997.

2. Limba română în contextul credinţei locale şi a scrierilor misionare, Patraş Gabriela, Iaşi 1998.

3. Inchiziţia, între mit şi adevăr, Iosif Ion Sava, Iaşi 2000.

XIII. LUCRĂRI DE ABSOLVIRE COORDONATE LA COLEGIUL DE INSTITUTORI – TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ DIN CADRUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, „UNIVERSITATEA Al. I. CUZA”, IAŞI:

1. Profesorul de religie, model pentru elevi, Bordeianu Felicia-Daniela, Iaşi 2002.

2. Păcatul ca ofensă adusă lui Dumnezeu, Filip Mirabela, Iaşi 2002.

3. Drepturi şi îndatoriri ale părinţilor în educaţia religioasă a copiilor, Mihaela-Simona Bercea, Iaşi 2002.

4. Conştiinţa păcatului în societatea contemporană, Blaj Gabriela, Iaşi 2002.

5. Conştiinţa, locul întîlnirii omului cu Dumnezeu, Rediu Angela, Iaşi 2002.

6. Viaţa catolicilor din Moldova şi Valahia în secolul al XIX-lea, Balaş Ramona, Iaşi 2003.

XIV. LUCRĂRI DE ISTORIE ECLEZIASTICĂ UNIVERSALĂ COORDONATE LA INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF. IOSIF” – IAŞI

Anul 1992

1. Statul şi proprietatea privată în doctrina socială a Bisericii, Ciuraru Eugen, Iavorski Sebastian Gilbert, 1992.

Anul 1995

2. Apariţia greco-catolicilor în Moldova şi Tara Românească (sec. XIX), Brandiu Sorin, an III, Iaşi 1995.

3. Toleranţa religioasă în Valahia şi Moldova în a doua jumătate a secolului al XVII, Condac Egidiu, Iaşi 1995.

4. Episcopia de Baia, Diac Cristian, an IV, Iaşi 1995.

5. Începuturile creştinismului în Tomis, Farcaş Cristian, an III, Iaşi 1995.

6. Evoluţia elementului secuiesc în Moldova (sec. XIII-XIX), Ghitiu Daniel şi Văcaru Cristian, an IV, Iaşi 1995.

7. Începuturile vieţii creştine pe teritoriul României, Mârţ Iosif-Marius, an III, Iaşi 1995.

8. Bisericile catolice din Moldova între secolele XIII-XVII, Mărtinaş Bogdan, Iaşi 1995.

9. Catolicismul din Moldova în secolul al XV-lea, Moraru Alois, an III, Iaşi 1995.

10. Catolicii din Valahia şi din Moldova în timpul celei de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi raporturile cu voievozii şi marii demnitari, Moraru Emil, Iaşi 1995.

11. Episcopia Milcoviei sau a cumanilor, Moraru Emil, an IV, Iaşi 1995.

12. Episcopia de Timişoara, Petre Antica Dominic Felician, an III, Iaşi 1995.

13. Episcopia de Bacău. Perioada marelui exod, Roşu Ionel, an IV, Iaşi 1995.

14. Biserica greco-catolică în faţa statului roman şi a Bisericii ortodoxe, Spătariu Florin, Iaşi 1995.

15. Acţiunea apostolică latină a sfântului Nicetas, episcopul Remesianei, în sudul şi nordul Dunării, Şipoş Fănică, Iaşi 1995.

Anul 1998

16. Enciclica “Rerum Novarum” – Antecedente şi perspective pentru doctrina socială a Bisericii despre problematica muncii pînă la enciclica “Quadragesimo Anno”, Iaşi 1998.

17. Principalele documente ale Bisericii în materie socială din sec. XX, Fărcăşel Francisc, Iaşi 1998.

18. Limba română în contextul credinţei locale şi a scrierilor misionare, Patraş Gabriela, Iaşi 1998.

Anul 1999

19. Scurtă relatare despre Biserica locală: comunitatea din Tîrgovişte, Bogdan Cristian, Iaşi 1999.

20. Fraţii Şcolilor creştine în România, Antici Cristian, an IV, 1999.

21. Episcopiile catolice istorice din Moldova.- caracterizare generală, Benchea Cornel, an IV, Iaşi 1999.

22. Istoria capelei sfântului Iosif a cimitirului catolic din Copou, Bucur Gabriel, an IV, Iaşi 1999.

23. Prăjeşti – date generale, Burcă Adrian, an IV, Iaşi 1999.

24. Documentele 1-55 (arhivele statului Iaşi) – scurtă istorie a catolicismului în Moldova – Istoria Moldovei 1661-1711), Ciobanu Leonard Gabriel, an IV, Iaşi 1999.

25. Pre-istoria şi înfiinţarea Arhiepiscopiei catolice de Bucureşti, Diac Sorin, an IV, Iaşi 1999.

26. Episcopia de Iaşi înainte şi după înfiinţare, Diacu Anton, Iaşi 1999.

27. Viaţa apostolică a lui Marco Bandinus în Moldova. Situaţia comunităţilor catolice între 1640-1646, Gherghelucă Adrian, Iaşi 1999.

28. Cavalerii Teutoni şi istoria catolicismului în Moldova, Grosu Marius, an IV, Iaşi 1999.

29. Prima misiune iezuită în Moldova 1588-1591, Herciu Bogdan, an IV, Iaşi 1999.

30. Gherăeşti B început şi devenire, Iştoc Marius, an IV, Iaşi 1999.

31. Istoricul Bisericii Romano-Catolice din Popeşti-Leordeni, Ivan George, an IV, Iaşi 1999.

32. Catolicii din Moldova B români sau unguri?”, Mârţ Marius, an IV, Iaşi 1999.

Anul 2000

33. Monografia comunităţii catolice Roman, Antal Sergiu şi Mihoc Liviu, an IV, Iaşi 2000.

33. Monografia satului Pildeşti, Antici Petru, an IV, Iaşi 2000.

34. Episcopii Bisericii Române unite cu Roma între anii 1697-1751, Barticel Ciprian, an IV, Iaşi 2000.

35. File de monografie istorică privind comunitatea Oneşti, Bogatu Adrian, an III, Iaşi 2000.

36. Monografia comunităţii catolice Buzău, Buga Cristian, an IV, Iaşi 2000.

37. Episcopatus Moldaviensis, Catană Bogdan, an IV, Iaşi 2000.

38. Monografia comunităţii catolice din Cacica, Cuffner Albert, an IV, Iaşi 2000.

39. Monografia comunităţii catolice din Oţeleni, Diurcă Eugen, an III, Iaşi 2000.

40. Izvoarele creştinismului primar – Scitia Minor sec. IV, Farcaş Eduard, an IV, Iaşi 2000.

41. Anton Durcovici, episcop de Iaşi, Giurgia Lucian, Iaşi 2000.

42. Repere istorice despre Episcopia cumanilor (1227-1241), Ilie Vasile, Iaşi 2000.

43. Episcopia de Siret, Jitaru Iulian, an IV, Iaşi 2000.

44. Monografia comunităţii catolice din Câmpulung Muscel, Lungeanu Marcel, an IV, Iaşi 2000.

45. Monografia comunităţii catolice din Horgeşti, Mateiaş Eugen, Iaşi 2000.

46. Monografia satului Adjudeni, Medveş Daniel, Iaşi 2000.

47. Unirea religioasă de la 1700, Rediu Marian, an III, Iaşi 2000.

48. Istoricul comunităţii Cleja şi consideraţii referitoare la problematica “ceangău-ceangăism”, Reti Marius, Iaşi 2000.

49. Scurtă monografie a comunităţii catolice din Piatra Neamţ, Roca Ciprian, an IV, Iaşi 2000.

50. Inchiziţia, între mit şi adevăr, Sava Furu Iosif Ion , Iaşi 2000.

51. Despre apostolatul sfântului Andrei în Scitia Minor, Tancău Iulian, Iaşi 2000.

52. Activitatea misionarilor iezuiţi în comunitatea catolică din Iaşi, Ureche Vasile, an V, Iaşi 2000.

53. Persecuţia Bisericii române unită cu Roma în perioada comunistă, Ureche Vasile, an IV, Iaşi 2000.

Anul 2001

54. Monografia comunităţii Pralea, Aenoaei Valentin, Iaşi 2001.

55. Monografia satului Pildeşti, Antici Petru, an V, Iaşi 2001.

56. Locul şi clădirile seminarului, Barticel Ciprian, Iaşi 2001.

57. Seminarul Catolic Iaşi. Forme de seminarii până la înfiinţarea actualului seminar, Bârsan Adrian, an V, Iaşi 2001.

58. Conciliul ecumenic al II-lea din Vatican şi responsabilitatea socială a Bisericii, Bogdan Cristian, Iaşi 2001.

59. Istoria seminarului B confruntarea cu regimul comunist, Cuffner Albert, Iaşi 2001.

60. Problema misionară a Bisericii Catolice în lumea contemporană, Diacu Anton, Iaşi 2001.

61. Monografia parohiei Săveni, Farcaş Eduard, Iaşi 2001.

62. Săpăturile arheologice de la Săbăoani-Berindeşti, Farcaş Mihail, Iaşi 2001.

63. Comunitatea Romano-Catolică Tămăşeni, Gaşpal Marian, Iaşi 2001.

64. Preoţii seminarului, Jitaru Iulian, Iaşi 2001.

65. Istoricul seminarului de la înfiinţare şi până la al II-lea război mondial, Lungeanu Marcel, an V, Iaşi 2001.

66. Viaţa spirituală în Seminarul sfântul Iosif din Iaşi, Petre Ciprian, Iaşi 2001.

67. Istoria Seminarului în perioada 1956-2000, Puşcaşu Augustin, an V, Iaşi 2001.

68. Monografia comunităţii Cleja, Reti Marius, Iaşi 2001.

69. Personalul auxiliar în Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, Roca Ciprian, Iaşi 2001

70. Pregătirea intelectuală în Institutul Teologic Rmano-Catolic Iaşi,Tancău Iulian, an V, Iaşi 2001.

71. Monografia parohiei Romano-Catolice Ciugheş, Ţăranu Costel, an V, Iaşi 2001.

Anul 2002

72. Contribuţii la istoria şcolilor catolice din Moldova în secolul al XX-lea, Anghel Cristian, Iaşi 2002.

73. Drepturi şi îndatoriri ale părinţilor în educaţia religioasă a copiilor, Bercea Mirabela Simona, Iaşi 2002.

74. Conştiinţa păcatului în societatea contemporană, Blaj Gabriela, Iaşi 2002.

75. Profesorul de religie model pentru elevi, Bordeianu Felicia-Daniela, Iaşi 2002.

76. Catolicii din satul Lucăceşti. Schiţe de monografie, Dăscălaşi Andrei, Iaşi 2002.

77. Cotnariul secolelor XVI-XVIII. Punct de referinţă al catolicilor din Moldova, Dumitru Emanuel, Iaşi 2002.

78. Situaţia Bisericii în ajunul marii persecuţii, persecuţia lui Diocleţian, Farţadi Gabriel, Iaşi 2002.

Anul 2003

79. Conciliile ecumenice, Adochiţei Iulian, Iaşi 2003.

80. Biserica catolică şi sclavagismul colonial, Achim Vlad-Nicolae, Iaşi 2003.

81. Problema clerului indigen din America spaniolă în secolul al XVI-lea, Avădăni Lucian, Iaşi 2003.

82. Invazia şi evanghelizarea în America latină, Balan Mihai, an III.

83. Viaţa catolicilor din Moldova şi Valahia în secolul al XIX-lea, Balaş Ramona, Iaşi 2003.

84. Christopher Columbe şi descoperirea Americii, Benchea Marian, an III, Iaşi 2003.

85. Constantin cel Mare şi Biserica universală, Botea Adrian, Iaşi 2003.

86. Grigore al XIII-lea. Reforma calendarului gregorian şi înfiinţarea colegiului roman, Bortă Ştefan, an III, Iaşi 2003.

87. Recenzii, Bulai Liviu, an II, Iaşi 2003.

88. Originea şi perpetuarea creştinismului, Cocuţ Claudiu, Iaşi 2003.

89. Contemplaţia creştină în India, Doboş Mihai, an III, Iaşi 2003.

90. Biserica în regatul Congo B misiunea capucină 1645-1835, Dumea Marius, an III, Iaşi 2003.

91. Viaţa cotidiană în Indii (sec. XVII-XVIII), Gabor Ciprian, an III, Iaşi 2003.

92. Biserica în Columbia, Galu Florin, an III, Iaşi 2003.

93. Patronatul şi propaganda în Brazilia, Gălăţanu Gheorghe, an III, Iaşi 2003.

94. Origene, Hârja Felician, an I, Iaşi 2003.

95. Sfântul Augustin, Hârja Felician, an I, Iaşi 2003.

96. Biserica misionară în Kenya, Hodea Cristi, Iaşi 2003.

97. Constantin cel Mare şi personalitatea sa, Ianoş Dumitru, Iaşi 2003.

98. Principalele aspecte ale muzicii religioase bisericeşti în dieceza de Iaşi în decursul veacului al XX-lea, Ignat Cristian, Iaşi 2003.

99. Biserica din Etiopia, Imbrea Emanuel, an III, Iaşi 2003.

100. Societatea lui Isus în China de la înfiinţare până în 1774, Iordache Gheorghe, an III, Iaşi 2003.

101. Începuturile creştinismului în Togo, Molodoi Paul, an III, Iaşi 2003.

102. Sângele martirilor, sămânţa creştinilor, creştinismul în Japonia, Neagoe Cristi-Daniel, an III, Iaşi 2003.

103. Condiţia femeii în cadrul istoric al primilor creştini, Niţu Ioan, Iaşi 2003.

104. Umilinţa ca paradox, Oancea Ioan, an III, Iaşi 2003.

105. Naşterea Bisericii în Zair – prima etapă de evanghelizare din fostul Congo belgian 1880-1933, Partenie Eduard, an III, Iaşi 2003.

106. Biserica catolică din Cuba, Petrişor Vasile, Iaşi 2003.

107. Teologia eliberării, Pişta Romeo, Iaşi 2003.

108. Reducţiunile din Paraguay, Sascău Ciprian, Iaşi 2003.

109. Martin Luther şi reforma protestantă, Tiba Marius, an III, Iaşi 2003.

110. Biserica în Caraibe, Tişe Alexandru, an III, Iaşi 2003.

Anul 2006

111. Schisma din 1054, Anghel Gabriel, anul I, Iaşi 2006.

112. Cruciadele. Începuturile, Butnaru Alin Catalin, anul I, Iaşi 2006.

113. Conciliul din Konstanz, Caliman Paul, anul I, Iaşi 2006.

114. Monotelismul, Cancel Daniel, anul I, Iaşi 2006.

115. Papii Benedict si Clement V, Ciobanu Dominic, anul I, Iaşi 2006.

116. Ordinele cerşetoare, Ciobanu Sergiu, anul I, Iaşi 2006.

117. Ordinul Templierilor, Cobzaru Ioan, anul I, Iaşi 2006.

118. Premisele schismei din 1054, Cojan Mihai, anul I, Iaşi 2006.

119. Cruciadele tîrzii, Dumitrescu Andrei, anul I, Iaşi 2006.

120. Scolastica medievală, Enaşoae Marius, anul I, Iaşi 2006.

121. Cavalerii Ospitalieri, Gărghi Marian, anul I, Iaşi 2006.

122. Ordinul cistercin, Gherghel Andrei, anul I, Iaşi 2006.

123. Carol cel Mare şi dinastia carolingiană, Ghiuzan Ovidiu, anul I, Iaşi 2006.

124. Increştinarea francilor, Gradinaru Tarciziu, anul I, Iaşi 2006.

125. Sfântul Bonifaciu, Lucaci Ionuţ, anul I, Iaşi 2006.

126. Albert cel Mare, Mihoc Petrică, anul I, Iaşi 2006.

127. Sfîntul Anselm, Niculaeşi Paul, anul I, Iaşi 2006.

128. Secolul întunecat, Onişa Ioan, anul I, Iaşi 2006.

129. Iconoclasmul, Petre Iustian, anul I, Iaşi 2006.

130. Ciril şi Metodiu, Solomon Ovidiu Ciprian, anul I, Iaşi 2006.

131. Educaţia creştină în Antichitate şi în Evul Mediu, Varga Cristinel, anul I, Iaşi 2006.

132. Reforma monastică din secolul al X-lea: Cluny, Anton David, anul I, Iaşi 2006.

133. Figura şi contribuţia papei Grigore al VII-lea în criza din secolul al XI-lea, Trifescu Claudiu, anul I, Iaşi 2006.

XV. LUCRĂRI DE LICENŢĂ ÎN ISTORIE ECLEZIASTICĂ UNIVERSALĂ COORDONATE ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”, IAŞI:

Anul 2006

1. Activitatea Societăţii lui Isus în Moldova între secolele XVI-XX, Farcaşi Cerasela.

2. Relaţiile Bisericii Catolice cu autorităţile şi domnia Moldovei în secolul al XVIII-lea, Bejan Adriana.

3. Primatul roman în primele secole creştine şi în actualitate, Iştoc Marius.

4. Martin Luther şi reforma protestantă, Blaj Mihai George.

5. Impăratul Diocleţian, persecutorul bisericii creştine, Voloşciuc Alina.

6. Dieceza de Iaşi de la înfiinţare pînă în prezent, Bursuc Anca Mihaela.

7. Schisma orientală, Pavel Ioana Cristina.

8. Persecuţiile creştinismului în primele trei secole, Roşu Lucia.

XVI. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

A). Diplome şi titluri

Licenţiat în teologie romano-catolică la Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar „Sf. Iosif” din Iaşi, sesiunea iunie 1984.

Licenţiat în Istorie Ecleziastică la Facultatea de Istorie Ecleziastică a Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma-Italia în anul 1990.

Doctor în Istorie Ecleziastică la Facultatea de Istorie Ecleziastică a Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma-Italia cu teza intitulată Il cattolicesimo nella Moldavia-Romania nel XVIIIo secolo (Catolicismul în Moldova-România în secolul al XVIII-lea), calificativ summa cum laude, avându-l ca şi coordonator principal pe secretarul general al Institutului Pontifical Oriental, Jacov Kulic, Roma 1997.

B) Activitate didactică universitară

• În calitate de lector universitar am prezentat cursuri şi prelegeri de Istorie a Bisericii Universale, Istoria Bisericii Catolice din România, Istoria creştinismului şi Istoria culturii universale. Am condus lucrări de seminar şi lucrări de licenţă în cadrul diferitelor cursuri susţinute la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

• În calitate de conferenţiar universitar am prezentat cursuri şi am ţinut prelegeri în disciplinele mai sus amintite la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, sau în alte discipline teologice predate la Colegiul de Institutori Teologie Romano-Catolică din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei (Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi), la Facultatea de Teologie Didactică din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi sau la Institutul Teologic Franciscan din Roman. Cu precădere însă, activitatea mea didactică şi de cercetare s-a orientat spre Istoria Bisericii Catolice. Am coordonat numeroase lucrări de diplomă cu absolvenţii Colegiului.

• Din anul 2002 sunt titular pentru disciplina Istoria Bisericii Catolice la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi.

In calitate de profesor universitar, prezint cursuri de istorie a Bisericii Catolice, istorie şi dialog cultural şi interreligios şi de relaţii între Biserica Catolică şi instituţii civile.

D). Participare la manifestări ştiinţifice, colocvii şi simpozioane în ţară

Începând cu anul 1991, am participat activ la diferite sesiuni de comunicări istorice ţinute în diferite oraşe din ţară. Interesul meu s-a legat mai ales de istoria religioasă catolică şi ortodoxă din România. Am participat la colocviile teologice organizate de două ori pe an,

primăvara şi toamna, de Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, între 1998-2000.

Anul 2004

• 8-9 martie, Iaşi: Am participat, împreună cu Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi cu Academia Catolică „Sfântul Augustin” Iaşi, la organizarea şi desfăşurarea colocviului internaţional cu tema: „Perspectivele evanghelizării în lumea de azi”.

• 13-15 martie, Cluj: Vizită de lucru la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj.

• 29 martie, Iaşi: Am prezentat tema „Iconografia creştină, aspecte istorice”, în cadrul Seminarului ştiinţific Gândirea teologică provocată de suferinţa prezentată în şi prin artă.

• 3-5 mai, Iaşi: Prezentarea temei „Statutul juridic al orei de religie în legislaţia românească”, în cadrul simpozionului internaţional „Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică.

• 21-22 mai, Iaşi: Prezentarea temei „I missionari italiani, promotori della lingua romena nei secoli XVII-XVIII: L’umanesimo tardo romeno”, în cadrul simpozionului international „La cultura romena tra l’Occidente e l’Oriente: Gli umanesimi greco-bizantino, latino e slavo”, organizat de Universitatea “Al.I.Cuza” si Fondazione Cassamarca, Italia.

• 26 iunie, Iaşi: Prezentarea temei „Scurtă istorie a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi” în cadrul Festivităţii de aniversare a 120 de ani de la înfiinţarea Diecezei Romano-Catolice de Iaşi.

• Iulie, anii 2004-2006: Am participat la Cursurile de vară (România – limbă şi civilizaţie) organizate de Facultatea de Litere din cadrul Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi, în lunile iulie ale anilor 2004, 2005, 2006 cu diferite teme ce privesc promovarea limbii şi culturii latine sau româneşti de către Biserica Catolică din Moldova.

• 26 octombrie, Iaşi: „Din istoria învăţămîntului catolic universitar” în cadrul festivităţii „Zilele Universităţii Al.I.Cuza”.

• 6 noiembrie, Iaşi: In cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat Simpozionul cu tema: Învăţământul superior – Accente Teologice. Am participat cu tema „Stadiul actual al învăţămîntului catolic în România şi în Europa. Aspecte generale”

Anul 2005

• 10 martie, Chişinău: Prezentarea temei „Biserica catolică din Moldova în perioada comunistă” în cadrul unui simpozion organizat de Episcopia Romano-Catolică de Chişinău pe tema „Biserica catolică din ţările est-europene în perioada comunistă”.

• 24 martie, Iaşi: Prezentarea temei „Facultatea de Teologie Romano-Catolică” în cadrul simpozionului „Zilele Francofoniei”.

• 18 aprilie, Iaşi: Am organizat, în colaborare cu Catedra de Literatură română „Garabet Ibrăileanu” din cadrul Facultăţii de Litere: Seara Culturală şi Ecumenică: Karol Wojtyla – Ioan Paul an II-lea. Am prezentat tema „Papa Ioan Paul al II-lea, profet al lumii contemporane”.

• 23-27 aprilie, Iaşi: Prezentarea temei „Il cristianesimo nella Scythia Minor tra il IV e VI secolo”, în cadrul Colocviului româno-italian „Orient şi Occident în Antichitate: contacte şi interferenţe” (ediţia a V-a), Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 2006.

• 6-7 mai, Cluj: Participarea la sesiunea de comunicări istorice organizate de Proiectul internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of Memories”, Viena,

susţinut de Conferinţa Bisericilor Europene şi de Comunitatea Bisericilor Evanghelice din Europa.

• 28 mai, Iaşi: Manifestarea ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică cu tema: Teologie Morală: „Între vinovăţie şi păcat”. Am prezentat tema „Memorie şi reconciliere în Biserica Catolică”.

• 19 octombrie, Iaşi: Prezentarea temei „Biserica catolică din România în perioada comunistă” în cadrul Proiectului internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of Memories”.

• 28 octombrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema: Raportul Biserică-Stat. Am prezentat tema „Biserica şi Statul în antichitate”.

• 25 noiembrie, Iaşi: Prezentarea temei „Începutul sistemului educativ din Moldova: Contribuţia Iezuiţilor” în centrul „Xaverianum”.

Anul 2006

• 3-5 mai, Iaşi: Participare la workshop-ul Proiectului internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of Memories” pe tema „Bisericile creştine din România”.

• 20 iulie, Iaşi: Prezentarea temei „Activitatea literară a iezuiţilor in Moldova în secolul al XVIII-lea” în cadrul Cursurilor de vară organizate de Facultatea de Litere a Univ. „Al.I.Cuza”.

• 20 octombrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema: Personalităţi catolice ale secolului XX: Edith Stein, Jaques Maritain, Pietro Parente. Am prezentat tema „Cultura teologică în structurile universitare actuale. Aspecte generale”.

Anul 2007

• Lunile martie-iunie, Iaşi: Prezentarea săptămânală, timp de un semestru, a cursului „Cultură laică şi religioasă în Europa” în cadrul unui masterat „Filosofia creştină şi dialog cultural” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al.I.Cuza”.

Anul 2009

• 21 octombrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema: Biserica Catolică în noul context european. Am prezentat tema „Noua Europă şi România în contextul actual european”.

• 24 noiembrie, Iaşi: În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „7-9 Mai 1999-2002 – 10 ani de speranţă” am prezentat tema „papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile”.

E). Stagii de pregătire şi cercetare în străinătate

• Am participat la cursurile de istorie ecleziastică ale Facultăţii de Istorie Ecleziastică din cadrul Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma, 1986-1990. In aceeaşi perioadă am frecventat cursuri de istorie a misiunilor catolice pe noile continente.

• În anul academic 1996-1997 am făcut cercetări în arhivele Vaticane, ale Congregaţiei De Propaganda Fide şi in biblioteca Institutului Pontifical Oriental din Roma.

• Am urmat cursuri de perfecţionare în limbile germană şi italiană la diferite centre de pregătire din Roma, mai ales în anii 1996 şi 1997.

• Am participat la numeroase congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări cu caracter istoric sau cultural ţinute la Academia Română din Roma, sau la alte instituţii culturale din Italia, mai ales în perioada 1986-1990.

• Am participat activ la Congresul Internaţional de la Lublin, Polonia, în vara anului 1991, cu tema „Biserica Catolică în ţările est-europene în perioada comunistă”.

• În anul universitar 1996-1997 am efectuat cercetări în diferite arhive din Roma, transcriind şi analizând multe documente referitoare în special la catolicismul din Moldova şi din România.

• În anii 2004-2010 m-am informat, prin vizite de studiu, asupra reformelor din învăţămîntul universitar, în special istoric creştin, în cadrul facultăţilor de teologie din: a. Universitatea Pontificală din Lateran (Italia), b. Universitatea de stat din Köln (Germania), c. Institutul Catolic din Paris şi d.Universitatea Catolică din Lille (Franţa), e. Institutul de Ştiinţe Religioase „San Pietro Martire” din Verona, f. Facultatea de Teologie din Florenţa (Italia), g. Facultatea de Istorie şi Bunuri Culturale ale Bisericii din cadrul Universităţii Pontificale „Gregoriana”, Roma, h. Institutul ecumenic „Sf. Nicolae” din Bari, Italia, i. Am efectuat vizite de studiu şi informare la universităţile de Stat din Konstanz, Innsbruck, Viena, Freiburg, Fribourg, Universitatea ”La Sapienza” din Roma, Universitatea Antilelor şi a Guyanei, Martinica.

F). Funcţii şi atribuţii

Vicar parohial la Popeşti–Leordeni, Sector Agricol Ilfov, unde alături de activităţile strict cultuale, m-am ocupat şi de formarea religioasă şi umană a copiilor şi tinerilor; perioada 1984-1985.

Paroh la Parohia Romano-Catolică din Tîrgovişte. Din contactul cu lumea catolică sau ortodoxă de aici, mi-am format o imagine mai clară asuprea realităţilor religioase şi sociale ale României acelor timpuri atît de dificile pentru mine ca preot, dar şi ca cetăţean ce-şi vedea îngrădite, limitate drepturile sale fundamentale la libera exprimare a convingerilor culturale, sociale şi religioase; perioada 1985-1986.

Secretar eparhial al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti. Scurta perioadă petrecută în această funcţie mi-a permis să cunosc mai bine atît realităţile bisericeşti locale, cît şi contextul sinuos al acelei perioade istorice a României; perioada 1990-1991.

G). Lista proiectelor de cercetare şi a manifestărilor ştiinţifice la care am participat în calitate de co-organizator

Perspectivele evanghelizării în lumea de azi (8-9 martie 2004)

Gândirea teologică provocată de suferinţa prezentată în şi prin artă (29 martie 2004)

120 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi (26 iunie 2004)

Învăţământul superior – Accente Teologice (6 noiembrie 2004)

Teologie Morală: „Între vinovăţie şi păcat” (28 mai 2005)

Raportul Biserică-Stat (28 octombrie 2005)

Seara Culturală şi Ecumenică: Karol Wojtyla – Ioan Paul an II-lea (18 aprilie 2005)

Personalităţi catolice ale secolului XX: Edith Stein, Jaques Maritain, Pietro Parente (20 octombrie 2006)

Biserica Catolică în noul context european (21 octombrie) (2008)

„7-9 Mai 1999-2002 – 10 ani de speranţă” (24 noiembrie) (2009)

 

Data: 06 iunie 2010

Semnătura: Prof. Univ. Dr. Pr. Emil Dumea

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: